Kauneuskulma Lumme - Tietosuojaseloste


Rekisterin nimi:
Kauneuskulma Lumme asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä 

Kauneuskulma Lumme

Yhteystiedot:
Seunalantie 25 f
04200 Kerava 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 

Kauneuskulma Lumme/Annukka Lumme-Sumkin
Seunalantie 25 f
04200 Kerava
0451734008
annukka@kauneuskulmalumme.fi

2. Rekisteröidyt 

Asiakkaat jotka käyttävät Kauneuskulma Lumme palveluita ja ovat kirjautuneet Tehden avoinna 24 ajanvarauspalveluun

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja ajanvarausten tekemiseen.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, lomakkeella kysytty lupa markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Yhteystiedot


Asiakastiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen annukka@kauneuskulmalumme.fi

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: Asiakas kirjautuu tehden ajanvarauspalveluun ja täyttää itse ajanvaraukseen tarvittavat tiedot sekä tekee ajanvarauksen tai on esim. puhelimitse yhteydessä jolloin rekisterin pitäjä kysyy ja täyttää tiedot ajanvarauspalveluun.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kauneuskulma Lumme ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto 

9. Henkilötietojen käsittelijät 

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.